Instrukcje

Studnie kanalizacyjne
Instrukcja montażu studni EKO

Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja zabezpieczenia ścian powinny być dostosowane indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych oraz możliwości technicznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Prawidłowy montaż studni oraz przestrzeganie powyższych zasad daje pewność jej długiego i bezawaryjnego użytkowania. Składa sie na to wiele elementów, które szczegółowo opisaliśmy w przygotowanej instrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki gruntowe, odpowiednią ilość środka poślizgowego oraz oczyszczenie elementów. Ważne jest również równomierne i dokładne łączenie poszczególnych elementów.

Stosowanie rozwiązań i materiałów innych jak określa niniejsza instrukcja zwalnia producenta z udzielania gwarancji prawidłowego funkcjonowania wyrobów.

Niniejsza instrukcja odnosi się wyłącznie do sposobu montażu ze sobą poszczególnych, betonowych elementów studni. Przygotowanie wykopu, jego kształt oraz konstrukcja zabezpieczenia ścian powinny być dostosowane indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych oraz możliwości technicznych realizującej zadanie firmy wykonawczej.

pobierz PDF

Instrukcja montażu studni PW

Studnie kanalizacyjne PW produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja zabezpieczenia ścian powinny być dostosowane indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych oraz możliwości technicznych.

Na prawidłowy montaż studni składa sie wiele elementów, które szczegółowo opisaliśmy w przygotowanej dla Państwa instrukcji. Szczególną uwagę należy wzrócić na warunki gruntowe, przygotowanie zaprawy oraz oczyszczenie elementów przed jej aplikacją. Ważne jest również równomierne i dokładne łączenie poszczególnych elementów.

Prawidłowy montaż studni oraz przestrzeganie powyższych zasad daje gwarancję jej długiego i bezawaryjnego użytkowania. Stosowanie rozwiązań i materiałów innych jak określa niniejsza instrukcja zwalnia producenta z udzielania gwarancji prawidłowego funkcjonowania wyrobów.

pobierz PDF

Instrukcja transportu i magazynowania prefabrykatów betonowych

Przewóz prefabrykatów betonowych powinien odbywać się za pomocą odpowiednio dobranych środków transportu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Zawiera ona wskazówki oraz zalecenia dotyczące transportu, rozładunku oraz składowania poszczególnych elementów.

pobierz PDF

Instrukcja montażu zbiornika segmentowego

W opracowaniu przedstawiono wszelkie niezbędne wskazówki do przygotowania zaplecza technicznego, wykopu oraz placu manewrowego jak i montażu zbiornika modułowego. Aby Państwo mogli cieszyć się niezawodną pracą zbiorników należy zarówno podczas transportu jak i montażu, przestrzegać instrukcji.

pobierz PDF

Instrukcja składowania i montażu schodów prefabrykowanych

W instrukcji przedstawiamy Państwu wszelkie niezbędne wskazówki związane z transportem, montażem oraz składowaniem schodów prefabrykowanych. Prawidłowo wykonane czynności oraz przestrzeganie powyższych zasad daje gwarancję ich długiego i bezawaryjnego użytkowania.

pobierz PDF