Konstrukcje stalowe

parallax background
 

W czym, możemy
Ci pomóc?

Jesteśmy gotowi na każde wyzwanie.
Kontakt:
+48 691 254 857


Pascal Prefabrykaty to kompleksowa produkcja, dostawa i montaż szerokiej gamy konstrukcji stalowych. Oferujemy również projekty wykonawczo-warsztatowe dla realizowanych kontraktów. Nasze wyroby znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie przemysłowym, energetycznym, drogowym, sportowo-rekreacyjnym oraz w budynkach użyteczności publicznej jako integralne elementy wsporcze.

Zalety konstrukcji stalowych i wsporczych

W porównaniu z innymi surowcami budowlanymi stal charakteryzuje się bardzo dużą jednorodnością oraz izotopowością właściwości fizyko-mechanicznych. Wśród kluczowych zalet należy wymienić:

  • relatywnie dużą wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie;
  • wysoki stopień prefabrykacji – pozwala na wytwarzanie pod konkretny wymiar elementów wysyłkowych, które są dostosowane pod względem ciężaru i gabarytów. Po ich przetransportowaniu na miejsce budowy są one następnie łączone specjalistycznymi śrubami lub scalane określoną metodą spawania;
  • pełny cykl recyklingu – stalowe elementy wsporcze naszych konstrukcji nie podlegają zużyciu i mogą zostać ponownie wykorzystane, nie tracąc przy tym na wytrzymałości i jakości. Ponadto, właściwości techniczne tych dwóch parametrów mogą zostać zwiększone w wyniku procesu przetworzenia stali.

To sprawia, że konstrukcje stalowe i zakres ich wykorzystania jest bardzo szeroki.

Główne typy wytwarzanych konstrukcji stalowych:
Hale produkcyjne i magazynowe
Terminale logistyczno-dystrybucyjne
Składy celno-akcyzowe,
Magazyny wysokiego składowania,
Dworce autobusowe, kolejowe i lotnicze,
Konstrukcje wsporcze dla budownictwa energetycznego i przemysłu jako podpora linii technologicznych
Centra i galerie handlowe
Hale wystawowe i pawilony targowe
Stadiony piłkarskie, lekkoatletyczne i pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne
Maszty i wieże kratowe i pełnościenne
Ekrany akustyczne i bariery energochłonne na potrzeby transportu drogowego i kolejowego
Infrastruktura oświetleniowa towarzysząca mostom i wiaduktom


Możliwości wytwórcze:
Maksymalny ciężar pojedynczego elementu
wysyłkowego: 10 ton
Maksymalne wymiary wytwarzanych elementów:
4 x 4 x 25 m


Zabezpieczenie antykorozyjne:
Za pomocą ochronnych systemów malarskich
zgodnie z serią norm PN-EN ISO 12944, z użyciem
farb epoksydowych i poliuretanowych
nanoszonych metodą hydrodynamiczną,
dla wszystkich kategorii korozyjności środowiska
i wszystkich trwałości systemu
Przy pomocy powłok cynkowych nanoszonych
metodą zanurzeniową zgodnie z normą
PN-EN ISO 1461, realizowane w specjalistycznych
cynkowniach
Za pomocą systemu Duplex: cynkowanie ogniowe
+ powłoka malarska stanowiąca dodatkową
barierę ochronną dla powłoki cynkowej


Posiadane uprawnienia:
Certyfikat Spawalniczy potwierdzający spełnienie
wymagań dotyczących spawania zgodnie z normą
PN-EN 1090-2 + A1, dla klas wykonania EXC1, EXC2
i EXC3
Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
z wymaganiami normy zharmonizowanej
PN-EN 1090-1 + A1, dla konstrukcji nośnych ze stali
do klasy EXC3 we wszystkich typach budowli
Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie wg.
normy PN-EN ISO 3834-2, potwierdzający spełnienie
normatywnych wymagań jakościowych
obowiązujących w procesach spawalniczych
w pełnym zakresie


pobierz nasze certyfikaty i aprobaty techniczne

Nasze główne atuty:
Wieloletnie doświadczenie poparte licznymi referencjami
Wyspecjalizowana kadra
Nowoczesny System Zarządzania Jakością
Działalność gospodarcza zgodna z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR
Certyfikacja produkcji i atestowane wyroby
Zgodność z krajowymi i unijnymi normami technicznymi
Kompleksowość usług: projektowanie, doradztwo, produkcja, montaż, serwis i konserwacja

Wszystkich inwestorów i wykonawców zapraszamy do współpracy. Konstrukcja stalowa w atrakcyjnej cenie.