Odwodnienie pasa drogowego – wyloty drenu


Odwodnienie pasa drogowego

Ważnym elementem zabezpieczenia ciągów jezdnych jest odwodnienie pasa drogowego. Przy każdej inwestycji komunikacyjnej należy zadbać o odprowadzanie wody, która gromadzi się w okolicy jezdni i może spowodować zagrożenie dla pojazdów uczestniczących w ruchu. Zjawisko aquaplaningu to jedna z częstszych przyczyn wypadków. Dlatego podczas opadów lub na wypadek podniesienia poziomu wód gruntowych przy drodze muszą znajdować się drożne przepusty i ocembrowane odprowadzenia nadmiaru z powierzchni asfaltu.

Odpływ i wylot drenu

Na wypadek pojawienia się wód deszczowych specjaliści od budowy dróg i kanalizacji projektują odwodnienie pasa drogowego. Proponujemy niezawodne prefabrykaty betonowe do wykorzystania w realizacji inwestycji drogowych. Nasze propozycje obejmują rozwiązania do budowy odpływów z poboczy i pasa międzyjezdniowego, skarp i stoków. Do dyspozycji inwestorów mamy także niezbędne elementy kanalizacji deszczowej i odprowadzającej, takie jak wylot drenu i kolektora. Nasze produkty odpowiadają dowolnej przepustowości, dlatego występują w średnicach od 400 do ponad 1000 mm.

Odwodnienie powierzchniowe na najwyższym poziomie

Wytrzymałe elementy odwodnienia drogi z naszej oferty można stosować w najtrudniejszych warunkach. Prefabrykaty do zabezpieczenia pasa drogowego produkujemy z betonu przystosowanego do podwyższonego poziomu wilgotności. Można u nas znaleźć wersję wyposażone w wymienne ścianki i kraty zabezpieczające wylot. Wszystkie opisane wyżej pozycje z asortymentu Pascal posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Spełniają też wymagania ujęte w KPED (Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych).

Wylot drenu WG KPED 01.20


Wylot kolektora WG KPED 02.16


Wylot drenu WG KPED 02.17
Wylot drenu WG


Wylot kolektora WG KPED 02.19

Możliwość wymiany ścianki czołowej. Wyloty dostępne są z kratą zabezpieczającą jak i bez niejWylot kolektora Ø400/500 bez progu


Wylot kolektora Ø400/500 z progiem
of_dro6b


Wylot kolektora Ø700 z progiem i prowadnicą + warianty


Wylot kolektora Ø950 z progiem i prowadnicą + warianty


Wylot kolektora Ø1180 z progiem i prowadnicą + warianty