Studnie wpustowe, studzienki


Studnie kanalizacyjne łączone na pióro/wpust

Jesteśmy producentem i bezpośrednim dystrybutorem najwyższej jakości i trwałości gotowych prefabrykatów betonowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji różnych projektów inwestycyjnych. Wśród szerokiego asortymentu produktowego znajdują się kanalizacyjne studnie wpustowe wykonane z wysokiej klasy betonu. Oferujemy również pełne ich wyposażenie, takie jak kręgi i dennice, płyty z otworem na właz, pierścienie dystansowe i redukcyjne, zwężki oraz pierścienie dciążające.

Studnie wpustowe - parametry

Nasze prefabrykaty są produkowane zgodnie z wymogami zakładowego systemu jakości wyrobów. Oferowane konstrukcje można nabyć w podstawowych wielkościach o średnicy wewnętrznej: 450 I 500 mm.Studnie kanalizacyjne łączone na tzw. pióro/wpust są produkowane z betonu klasy C 40/50 zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną (KOT).

Studzienki wpustowe - rola i zadanie

Te elementy sieci wodno-kanalizacyjnej wytwarzane przez nasze przedsiębiorstwo mogą być montowane zarówno w strefach ruchu kołowego, jak i pieszego, a także bezpośrednio na gruncie o dowolnych parametrach i klasie nieruchomości. Główne zadania studzienki wpustowej odzwierciedlają jej trzy zasadnicze funkcje użytkowe:

  • odbiorcza – jej istotą jest punktowe ujmowanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni (dróg publicznych, chodników, parkingów i pozostałych obszarów należących do stref komunikacyjnych) i szybkim ich odprowadzaniu do systemu wodno-kanalizacyjnego,
  • buforowa – polegająca na oddzielaniu płynnych materiałów i ścieków deszczowych z piasku, elementów drobno- i średnioziarnistych oraz innych części stałych,
  • wentylacyjna – której zadaniem jest wietrzenie kanałów i systemów studziennych.

Te prefabrykaty stanowią newralgiczny element sieci wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnych systemów sanitarnych. Z jednej strony – łączą się z układem podziemnych rur, odpowiadając za sprawny odbiór i transport materiałów opadowych. Z drugiej – są przedmiotem określonych nacisków generowanych przez ruch komunikacyjno-transportowy. To wymaga, aby studzienki wpustowe wykonane były z odpowiednich materiałów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji. Takie wymogi spełniają produkty firmy Pascal Prefabrykaty.