Pierścienie odciążające studni


Dennice betonowe z kinetą, płyty, pierścienie odciążające

W naszej szerokiej ofercie asortymentowej znajdują się prefabrykowane betonowe pierścienie odciążające, które stanowią alternatywne rozwiązanie zwieńczenia studni wodno-kanalizacyjnej montowanej na drodze. Dzięki nim studzienka ściekowa jest chroniona przed bezpośrednim naciskiem generowanym przez pojazdy mechaniczne.

Pierścień studni – jakie pełni funkcje?

Ta część składowa układu kanalizacyjnego jest często stosowana przy konstrukcjach montowanych w pasach ruchu drogowego, w ulicach. Idea ich pracy zakłada całkowite odciążenie konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego na rzecz dociążenia nim gruntu bezpośrednio wzdłuż zewnętrznego obwodu studni. Pierścień odciążający jest żelbetonowym prefabrykatem pełniącym trzy zasadnicze funkcje: • połączeniową - stanowiąc zwieńczenie studni i integrując pozostałe jej elementy, • absorpcyjną - pochłaniając zewnętrzne naciski i przenosząc je na grunt wokół kręgów, • ochronną - zabezpiecza ściany studzienki ściekowej od negatywnych skutków wertykalnego obciążenia komunikacyjnego i w rezultacie chroni ją przed pękaniem i zapadaniem się na drogach publicznych. Wyroby Pascal Prefabrykaty cechuje atrakcyjna cena rynkowa oraz wysoka jakość wynikająca z parametrów technicznych i nowoczesnych metod produkcji.

Parametry techniczne pierścieni odciążających

Jako profesjonalny producent prefabrykatów nasze pierścienie odciążające wytwarzamy z wysokiej jakości betonu C40/50. Oferowane elementy są kompatybilne ze studzienkami o średnicy: 1000, 1200, 1500 mm.
Oferowane prefabrykaty do studni kanalizacyjnych spełniają wszelkie niezbędne wymogi oraz postanowienia zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1917 i Krajowej Oceny Technicznej.


kręgi betonowe


płyty betonowe podstudzienne


dennice betonowe


Beton użyty do wykonania dennicy cechuje się wysokimi parametrami oraz jednorodnością w całym prefabrykacie.