Elementy sieci wodno-kanalizacyjnych – Zbiorniki modułowe półokrągłe


Zbiorniki modułowe półokrągłe

W naszym asortymencie znajduje się szeroki wybór zbiorników o wielofunkcyjnym zastosowaniu. Zbiorniki modułowe produkowane przez Pascal Prefabrykaty mogą być wykorzystywane do retencjonowania lub magazynowania wody i ścieków. Są to zbiorniki retencyjne, zbiorniki przeciwpożarowe lub gospodarcze. Zbiorniki mogą mieć również zastosowanie jako separatory lub osadniki.

Pojemność zbiorników półokrągłych może być dowolnie regulowana przy pomocy systemu modułowych elementów pośrednich. Zbiorniki można formować w bloki zwiększając tym samym całkowitą pojemność, a zmontowane dwa moduły końcowe tworzą zbiornik okrągły. W ten sposób nasze prefabrykaty pozwalają na dowolną konfigurację w celu uzyskania żądanych parametrów zbiornika i dostosowanie go do określonej funkcji i przeznaczenia. W zbiornikach stosowane są również podpory płyt pokrywowych lub przegrody dzielące zbiornik na odrębne komory. Pokrywy w zależności od zapotrzebowania, mogą posiadać otwory technologiczne i włazowe.

Zbiorniki i komory żelbetowe


Prefabrykowane zbiorniki modułowe mające zastosowanie w retencji wody jak również jej gromadzeniu - zbiorniki ppoż. Zbiorniki można stosować w terenie zielonym, pod parkingiem czy drogą. Wykonujemy przeliczenie konstrukcji indywidualne dla każdego zbiornika. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie montaż zbiorników na terenie budowy.


Komory żelbetowe: wodomierzowe, osadnikowe, zbiorniki wody oraz ścieków. Komory produkujemy na podstawie projektu klienta lub naszej dokumentacji. Wykonujemy indywidualne projekty zbiorników. Komory prostokątne lub wielokątne.


pobierz katalog produktów

Moduł końcowy (2szt./element):
długość:
300 cm
szerokość:
600 cm
wysokość do:
300 cm
grubosc ścianek:
20 cm
masa z płytą:
 27000 kg
pojemność cieczy:
28,4 m³


Moduł pośredni:
długość:
240 cm
szerokość:
600 cm
wysokość do:
300 cm
grubość ścianek:
20 cm
masa z płytą:
 22000 kg
pojemność cieczy:
31,2 m³


Dowolna liczba modułów środkowych


Zastosowanie:
• zbiorniki retencyjne
• zbiorniki ppoż.
• zbiorniki na ścieki
• komory okrągłe ø wew - 560 cm