Mury i ściany oporowe – dane techniczne i wymiary


Prefabrykaty standardowe
– Dane techniczne i wymiary

Elementy produkujemy w szerokości 49 cm, 99 cm oraz indywidualnie zgodnie z przesłanym projektem. Prefabrykaty standardowo wykonujemy z powierzchnią zewnętrzną gładką wraz z fazowaniem.

Standard dla grubości ścianki 10 cm

Standard dla grubości ścianki 12 cm

Standard dla grubości ścianki 15 cm

Standard dla grubości ścianki 20 cm

Ścianki standardowo posiadają haki od strony wewnętrznej (stopy), istnieje mozliwość umieszczenia kotw falowych w górnej powierzchni prefabrykatu.


Prefabrykaty wykonujemy w trzech obciążeniach:

• ruch kołowy – 5 kN/m² (standard)
• droga publiczna z ruchem lokalnym – 16,7 kN/m²
• droga krajowa z ruchem ciężarowym – 33,3 kN/m²