Elementy sieci wodno-kanalizacyjnych – Studnie wpustowe


Studnie wpustowe i syfony

Studnie wpustowe średnicy: 450 – 500 mm z betonu klasy C40/50. Studnie wpustowe i syfony produkowane są w oparciu o normę PN-EN 1917 oraz Krajową Ocenę Techniczną.Betonowe studzienki DN 500


Istnieje mozliwość wykonania syfonu z dnem jako ostatni element wpustu lub bez dna jako element pośredni.