Zbiorniki monolityczne, rura betonowa 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000


Rury ze stopką do przepustów, zbiorniki monolityczne

Wśród wielu prefabrykatów produkowanych w naszym zakładzie oferujemy zbiorniki monolityczne w przekroju kołowym o średnicy wewnętrznej 2500-3000 mm, które są sprzedawane łącznie z płytą pokrywową.

Zbiorniki monolityczne – prefabrykaty wielorakiego zastosowania

Nasze podziemne zbiorniki monolityczne o pojemnościach 7, 8, 9, 10, i 11 m3 są produkowane z betonu klasy C40/50. Te prefabrykaty mogą być wykorzystane do magazynowania:

  • wody opadowej na potrzeby retencyjne i przeciwpożarowe,
  • szamba przydomowego,
  • ścieków generowanych w przetwórstwie rolno-spożywczym,
  • gnojówki i gnojowicy.

Zbiorniki betonowe Pascal Prefabrykaty mogą mieć charakter pojedynczej bezodpływowej komory, tworzyć układ kilku połączonych pojemników lub współpracować z innymi urządzeniami poszczególnych kompletnych systemów technologicznych.

Produkowane przez nas zbiorniki posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

W naszej ofercie znajduje się rura betonowa DN 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

Rury betonowe i żelbetowe

W naszym katalogu handlowym znajduje się również rura betonowa DN 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000. Wyroby te mają powszechne zastosowanie w systemach wodno-kanalizacyjnych, sanitarno-przeciwpożarowych oraz budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

Nasze rury betonowe dzięki różnorodnej średnicy DN wynoszącej od 200 do 1000 i wadze od 130 do 870 kg znajdują powszechne zastosowanie w:

  • robotach melioracyjnych; służą do układania podziemnych przewodów systemów wodno-kanalizacyjnych,
  • budownictwie drogowym i kolejowym, jako przepusty dla cieków wodnych, ciągów komunikacyjnych dla ludzi lub jako przejścia dla zwierząt,
  • małej retencji i drenażu.

W produkcji używamy betonu klasy C40/50 wytwarzanego metodą wibroprasowania na bazie surowców naturalnych (piasku, żwiru, cementu, wody) przy użyciu agregatów formujących. Wyroby są odporne na obciążenia statyczno-dynamiczne.

Rura betonowa jako element infrastruktury komunikacyjnej

Prefabrykowane elementy wykorzystywane są do budowy przejść podziemnych małych i średniogabarytowych, co znacznie obniża koszty inwestycji. W infrastrukturze komunikacyjnej ważną rolę odgrywają rury betonowe i żelbetowe, które powszechnie stanowią element przepustów drogowych i kolejowych. Do ich konstrukcji oferujemy rury żelbetowe o długości 1000 mm, średnicy DN 800 i 1000 i ważących odpowiednio 600 i 930 kg. Okres ich użytkowania wynosi przeciętnie 100 lat.

Rura betonowa na potrzeby zwierząt

Biorąc pod uwagę cele zrównoważonego rozwoju, budowa infrastruktury transportowej powinna uwzględniać wpływ na otoczenie. Jednym z wielu zjawisk, na które nowa inwestycja drogowa ma bezpośredni wpływ, jest równowaga biologiczna. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi przy drogach z ogrodzeniami i wysokim natężeniem ruchu istnieje obowiązek budowy dolnych przejść (przepustów) umożliwiających migrację dziko żyjących zwierząt do ich naturalnych siedlisk.

Jednym z najistotniejszych elementów konstrukcyjnych takich korytarzy jest osłonowa rura betonowa (200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000) produkowana przez Pascal Prefabrykaty. Nasze wyroby z powodzeniem są stosowane w przedmiotowych konstrukcjach, pozwalając na skuteczną ochronę lokalnych ekosystemów.Rury betonowe


Rury żelbetonowe

Zbiorniki monolityczne i rury ze stopką produkowane są z betonu klasy C40/50. Zbiorniki monolityczne produkowane są w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną.


Zbiorniki DN 2500


Istnieje mozliwość połączenia kilku zbiorników betonowych – pracujących jako naczynia połączone.