Połączenia studni, stopnie złazowe, przejścia szczelne


Połączenia studni, stopnie złazowe, przejścia szczelne

Elementy studni EKO łaczone są za pomocą uszczelek elastomerowych zapewniających bardzo dużą szczelność połączenia poszczególnych prefabrykatów wykonanych z betonu i żelbetonu, zgodnie z normami technicznymi.

Elementy studni łączonych na zasadzie pióro/wpust montuje się za pomocą za pomocą zaprawy betonowej.

Stopnie złazowe do studzienek - parametry

Produkowane przez nas studnie betonowe mogą być wyposażone w stopnie złazowe osadzane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250 +/- 5 mm oraz w poziomej, w osi stopni 272 +/- l0 mm. W ten sposób użytkownik może uchwycić je dwoma rękoma  lub też oprzeć na nich obydwie stopy. Alternatywnie studnie można wyposazyć w stopnie złazowe montowane jeden pod drugim w formie drabinki.

Przejścia szczelne

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w technologii uszczelnień systemów wodno-kanalizacyjnych oferujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Zgodnie z filozofią działalności naszej organizacji, oferowane tudnie wyposażone w przejście szczelne są zarówno łatwe w montażu, jak i niezawodnie w użytkowaniu. Nasze wyroby również łatwo zdemontować, modernizować i konserwować. Pomożemy w wyborze przejścia szczelnego dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Postaw na przejścia szczelne.

Stopnie złazowe spełniają wymogi normy PE-EN 13101.Studzienki przystosowane są do łączenia rur i kształtek wykonanych z tworzywa sztucznego, kamionki, betonu, żelbetu, żeliwa, polimerobetonu za pomocą króćców połączeniowych montowanych fabrycznie w trakcie formowania prefabrykatów.

Maksymalne Ø przejść szczelnych montowanych w dennicach: