Certyfikaty, atesty i deklaracje

Studnie kanalizacyjne


Atest higieniczny PZH
zbiorniki żelbetowe do gromadzenia ścieków oraz wody o przekroju prostokątnym oraz okrągłym
pobierz PDF

Studnia 450
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

Studnia 500
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

Studnia 800
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF


Studnia 1000
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

Studnia 1200
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

Studnie 1500-3000
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

Studnie 1500-3000
Krajowa Ocena Techniczna
pobierz PDF

Konstrukcje stalowe


Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC3 według EN 1090-2
pobierz PDF

Conformity of the Factory Production Control
structural components and kits for steel structures to EXC3 according to EN 1090-2
pobierz PDF

Certyfikat EN ISO 3834-2:2005
wersja polska
pobierz PDF


Certificate EN ISO 3834-2:2005
english version
pobierz PDF

Certyfikat spawalniczy
zgodnie z normą EN 1090-1, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2
pobierz PDF

Welding Certyficate
in accordance with EN 1090-1, table B.1, its hereby declared: The manufacturer has produced evidence that he fulfills the requirements of the European standard EN 1090-2 for execution of structural steel components
pobierz PDF

Bloczki betonowe


DWU 15 Bloczek B-10 Pascal 12cm
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF


DWU 16 Bloczek B-15 Pascal 12cm
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

Elementy KPED umocnienie skarp


KDWU el. KPED 13 III
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF


Krajowa Ocena Techniczna
Krajowa Ocena Techniczna
pobierz PDF

Elementy przemysłowe


Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
Certyfikat ZKP
pobierz PDF

Certificate of Conformity of Factory Production Control
Certificate - english version
pobierz PDF

DWU NR 1 II - ściana oporowa
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

DWU NR 2 II - schody
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

DWU NR 3 II - elementy scian z betonu
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF


DWU NR 4 II - pretowe elementy konstrukcyjne
Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF

Warunki Techniczne Odbioru Prefabrykatów
Warunki Techniczne Wykonania Betonowych Elementów Prefabrykowanych
pobierz PDF

Warunki Techniczne Odbioru Ścian
Warunki Techniczne Wykonania Betonowych Elementów Prefabrykowanych
pobierz PDF

Warunki Techniczne Wykonania Elementy Prętowe
Warunki Techniczne Wykonania Betonowych Elementów Prefabrykowanych
pobierz PDF

Rury betonowe


KDWU rury 12 IV
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF


Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018_0164
Krajowa Ocena Techniczna
pobierz PDF

Zbiorniki betonowe


Krajowa Ocena Techniczna
Krajowa Ocena Techniczna
pobierz PDF

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
pobierz PDF


Warunki Techniczne Wykonania Zbiorników
Warunki Techniczne Wykonania Betonowych Elementów Prefabrykowanych
pobierz PDF