Studnie kanalizacyjne łączone na pióro/wpust – parametry, rola i zadania