Producent betonu Miedzychód


Spółka Pascal Prefarbrykaty jest producentem betonu i bezpośrednim dystrybutorem wysokiej jakości gotowych elementów modułowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji różnych projektów inwestycyjno-budowlanych o charakterze:

  • mieszkaniowym,
  • przemysłowym,
  • drogowym,
  • wodno-kanalizacyjnym.

Na terenie gminy Międzychód mamy własne laboratorium budowlane, które nadzoruje poszczególne fazy procesu produkcyjnego mieszanki betonowej. Wszystkie wyroby są wytwarzane na podstawie zakładowego systemu kontroli jakości i procedur kontrolnych, które mają zapewnić respektowanie krajowych i europejskich norm technicznych. W naszej ofercie handlowej znajdują się betony zwykłe, ale wytwarzamy również odmiany specjalne, jak np: samozagęszczalne (SCC). Ważną część asortymentu towarowego stanowią mieszanki żwirowo-piaskowe modyfikowane cementem – na podbudowy, stabilizacje itp.

W produkcji wykorzystujemy dwa nowoczesne węzły betoniarskie sterowane automatycznie, co pozwala na szybką realizację zamówień poszczególnych rodzajów mieszanek i prefabrykatów dostosowanych do potrzeb klienta. Beton sygnowany marką Pascal Prefabrykaty charakteryzuje się wysokim poziomem wytwórstwa z gwarancją powtarzalnej jakości oraz sprawności logistyki.