Konstrukcje stalowe, wsporcze

parallax background
 

W czym, możemy
Ci pomóc?

Jesteśmy gotowi na każde wyzwanie.
Kontakt:
+48 691 254 857


Pascal Prefabrykaty to kompleksowa produkcja, dostawa i montaż szerokiej gamy konstrukcji stalowych. Oferujemy również projekty wykonawczo-warsztatowe dla realizowanych kontraktów.


Główne typy wytwarzanych konstrukcji stalowych:
Hale produkcyjne i magazynowe
Konstrukcje wsporcze dla budownictwa
energetycznego
Konstrukcje wsporcze linii technologicznych
i pomosty obsługowe
Galerie handlowe i hale wystawowe
Hale sportowe
Maszty i wieże kratowe i pełnościenne
Ekrany akustyczne


Możliwości wytwórcze:
Maksymalny ciężar pojedynczego elementu
wysyłkowego: 10 ton
Maksymalne wymiary wytwarzanych elementów:
4 x 4 x 25 m


Zabezpieczenie antykorozyjne:
Za pomocą ochronnych systemów malarskich
zgodnie z serią norm PN-EN ISO 12944, z użyciem
farb epoksydowych i poliuretanowych
nanoszonych metodą hydrodynamiczną,
dla wszystkich kategorii korozyjności środowiska
i wszystkich trwałości systemu
Za pomocą powłok cynkowych nanoszonych
metodą zanurzeniową zgodnie z normą
PN-EN ISO 1461, realizowane w specjalistycznych
cynkowniach
Za pomocą systemu Duplex: cynkowanie ogniowe
+ powłoka malarska stanowiąca dodatkową
barierę ochronną dla powłoki cynkowej


Posiadane uprawnienia:
Certyfikat Spawalniczy potwierdzający spełnienie
wymagań dotyczących spawania zgodnie z normą
PN-EN 1090-2 + A1, dla klas wykonania EXC1, EXC2
i EXC3
Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
z wymaganiami normy zharmonizowanej
PN-EN 1090-1 + A1, dla konstrukcji nośnych ze stali
do klasy EXC3 we wszystkich typach budowli
Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie wg.
normy PN-EN ISO 3834-2, potwierdzający spełnienie
normatywnych wymagań jakościowych
obowiązujących w procesach spawalniczych
w pełnym zakresie


pobierz nasze certyfikaty i aprobaty techniczne