Odwodnienie pasa drogowego, wylot drenu


Odwodnienie pasa drogowego


Wylot drenu WG KPED 01.20


Wylot kolektora WG KPED 02.16


Wylot drenu WG KPED 02.17
of_dro3c


Wylot kolektora WG KPED 02.19

Możliwość wymiany ścianki czołowej. Wyloty dostępne są z kratą zabezpieczającą jak i bez niejWylot kolektora Ø400/500 bez progu


Wylot kolektora Ø400/500 z progiem
of_dro6b


Wylot kolektora Ø700 z progiem i prowadnicą + warianty


Wylot kolektora Ø950 z progiem i prowadnicą + warianty


Wylot kolektora Ø1180 z progiem i prowadnicą + warianty