Odwodnienie pasa drogowego, wylot drenu


Odwodnienie pasa drogowego


Wylot drenu WG KPED 01.20


Wylot kolektora WG KPED 02.16


Wylot drenu WG KPED 02.17
Wylot drenu WG


Wylot kolektora WG KPED 02.19

Możliwość wymiany ścianki czołowej. Wyloty dostępne są z kratą zabezpieczającą jak i bez niejWylot kolektora Ø400/500 bez progu


Wylot kolektora Ø400/500 z progiem
of_dro6b


Wylot kolektora Ø700 z progiem i prowadnicą + warianty


Wylot kolektora Ø950 z progiem i prowadnicą + warianty


Wylot kolektora Ø1180 z progiem i prowadnicą + warianty