Realizacje /
Przebudowa Budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Dobieżynie

Zakres wykonanych prac:
- dostawa prefabrykatów schodów, płotu, muru oporowego.