Dyble betonowe DP-15 DC-15 / do betonu


Dyble betonowe


Dybel połówkowy typ DP-15, Cały typ DC-15