Dyble betonowe DP-15 DC-15


Dyble betonowe


Dybel połówkowy typ DP-15, Cały typ DC-15