Studnie wpustowe, studzienki


Studnie kanalizacyjne łączone na pióro/wpust

Studnie średnicy: 1000, 1200, 1500, 2000 mm z betonu klasy C40/50.
Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są w oparciu o normę PN-EN 1917
oraz Krajową Ocenę Techniczną.