Połączenia studni, stopnie złazowe, przejścia szczelne


Połączenia studni, stopnie złazowe, przejścia szczelne

Stopnie złazowe spełniają wymogi normy PE-EN 13101.Studzienki przystosowane są do łączenia rur i kształtek wykonanych z tworzywa sztucznego, kamionki, betonu, żelbetu, żeliwa, polimerobetonu za pomocą króćców połączeniowych montowanych fabrycznie w trakcie formowania prefabrykatów.

Maksymalne Ø przejść szczelnych montowanych w dennicach: