Pierścienie odciążające studni


Dennice betonowe z kinetą, płyty, pierścienie odciążające

Dennice z kinetą produkowane są z betonu klasy C40/50 w oparciu o normę PN-EN 1917 oraz Krajową Ocenę Techniczną.

Wykonujemy dennice z kinetą o dowolnie usytuowanych kątach dolotów w stosunku do wylotu kolektora. Oznacza to, że podstawa studzienki kanalizacyjnej odlewana jest łącznie z kinetą.kręgi betonowe


płyty betonowe podstudzienne


dennice betonowe


Beton użyty do wykonania dennicy cechuje się wysokimi parametrami oraz jednorodnością w całym prefabrykacie.